Overige schoolvakken

Programma’s

Overige schoolvakken volgen in het buitenland

Het lesaanbod overige schoolvakken LanguageOne is uitgebreid. In samenwerking met onze partner de Wereldschool hebben wij de mogelijkheid uw kind via afstandsonderwijs overige schoolvakken aan te bieden. Hiermee kunnen we bijna alle vakken aanbieden in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Uw kind kan bijvoorbeeld, naast het Nederlands op schoollocatie of op afstand, de vakken rekenen, geschiedenis, Duits of natuurkunde volgen. Wij vertellen u er graag meer over. Vraag een gratis adviesgesprek aan.

Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze?

Ruim 40 jaar ervaring

Wij zijn autoriteit op het gebied van moedertaal- en cultuuronderwijs voor kinderen die in het buitenland wonen.

Altijd op niveau

De Nederlandse taal blijven ontwikkelen is van belang, zeker bij terugkeer naar Nederland. Wij zorgen ervoor dat uw kind voldoet aan de taaleisen bij instroom in het Nederlands onderwijs.

Persoonlijke begeleiding en een deskundig team

Van locatieleiders tot aan docenten, wij werken met bevoegde docenten die uw kind de begeleiding bieden die hij of zij nodig heeft.

Online én klassikaal

Onze leerlingen hebben altijd een internationale verbinding met de Nederlandse taal en cultuur. Waar u zich ook bevindt, LanguageOne heeft zowel klassikale als online lesprogramma’s.

Informatie programma aanbod

Basisonderwijs

In het basisonderwijs kunt uw kind de volgende vakken volgen naast het vak Nederlands:

 • Rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Schrijven
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur en techniek
 • Engels
 • Typecursus online

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs biedt onze partnerschool de volgende vakken aan:

 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Economie
 • Rekenen
 • Wiskunde
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • NaSk (natuur- en
 • scheikunde)
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het leerjaar en schoolniveau van uw kind. Op basis van de leerwensen en samenstelling van het lespakket wordt er een offerte gemaakt tijdens of na het adviesgesprek met de onderwijsadviseur. 

Nederlands onderwijs in het buitenland?

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands