Privacy- en cookieverklaring

Wil je meer over ons weten?

Privacy- en cookieverklaring LanguageOne

LanguageOne (Backershagen BV) gevestigd aan de Pascallaan 71 te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Over ons

Wanneer wij direct of indirect contact met u hebben gehad, of als wij een zakelijke relatie (gehad) hebben of willen krijgen, verwerken wij persoonsgegevens van u. Voorbeelden zijn klanten, toekomstige klanten en iedereen die interesse toont in onze producten en diensten.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wanneer u contact met ons opneemt, een offerte aanvraagt, een overeenkomst met ons sluit, gebruik maakt van onze dienstverlening of uw gegevens achterlaat op onze website, ontvangen wij uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Het is daarnaast ook mogelijk dat wij gebruik maken van openbare bronnen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Verder ontvangen wij soms ook uw gegevens wanneer u toestemming geeft aan een andere partij om deze met ons te delen.

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel

LanguageOne verwerkt uw persoonsgegevens of dat van kind(eren) doordat u gebruik maakt van onze website, producten, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Soort gegevensVoorbeeldenDoel
Gegevens over u of uw kind(eren)(Bedrijfs)naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadresOm contact met u op te nemen, een overeenkomst op te stellen, om u te kunnen factureren, om uw kind(eren) toegang te verlenen tot digitale leermiddelen, om de vorderingen van uw kind(eren) te monitoren.
BetaalgegevensBankrekeningnummerOm betalingen aan en van u te realiseren. Bijvoorbeeld voor een geleverde dienst of product.
Gegevens over het gebruik van onze websiteCookies, IP-adres en gegevens over de browser en het apparaattype waarmee u onze website gebruiktVoor de veiligheid van het gebruik van onze website en om onze website te verbeteren
Gegevens die wij van andere partijen ontvangenGegevens van de Kamer van KoophandelGegevens waarvoor u de leverende partij toestemming heeft gegeven om deze te delen en die wij mogen gebruiken voor aanbiedingen of benadering door ons.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrektCorrespondentie die wij van u ontvangen, bijvoorbeeld via emailberichten en post. Waaronder sollicitaties of andere algemene vragen en verzoeken.Om uw vragen en/of verzoeken af te handelen/ te beantwoorden.
Gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken.FactureringsgegevensOm aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte, te kunnen voldoen.

Op de LanguageOne-scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Elke school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school en financiële afwikkeling. De meeste gegevens van leerlingen komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen).

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met gelieerde ondernemingen, met als doel het sluiten en nakomen van overeenkomsten, direct marketing en ondersteuning bij afgesloten overeenkomsten. De grondslagen hiervoor zijn gerechtvaardigd belang en uitvoering van overeenkomst.

Voor het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen vragen wij ieder schooljaar via het inschrijfformulier specifiek toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LanguageOne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin vastgesteld is hoe lang wij gegevens bewaren. In de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

LanguageOne deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, onze bedrijfsvoering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LanguageOne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LanguageOne gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LanguageOne gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat met sommige pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo kan onze website u herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en u onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen sommige voorkeuren (zoals taalinstellingen) niet worden bewaard.

Tracking cookies
Wij vragen uw toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die u heeft bezocht, kunnen wij u advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor u zijn.

Analytische cookies – Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kunt u ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe dit in te stellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LanguageOne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Om misbruik te voorkomen kan LanguageOne u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LanguageOne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Check voor de actuele privacyverklaring daarom altijd onze website: www.languageone.nl

Contactgegevens

Parkweg 20A, 2271 AJ Voorburg
+31 (0)70 260 13 86
info@languageone.org
www.languageone.nl

KVK nummer: 41153531

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands